KURULLAR
KONGRE BAŞKANI
Ali Taylan

GENEL SEKRETER
Gözde Derviş Hakim
Meltem Türkmen

DÜZENLEME KURULU
Belde Kasap Demir
Mete Kara
Murat Karabacak
Tuba Yüce İnel