KURULLAR
KONGRE BAŞKANI
Ali Taylan

GENEL SEKRETER
Meltem Türkmen

DÜZENLEME KURULU
Belde Kasap Demir
Gözde Derviş Hakim
Sinan Doğan
Melis Gönülal
Mete Kara
Murat Karabacak