KONGREYE DAVET

Değerli meslektaşlarımız,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz "1.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Romatolojik Hastalıklar ve Multidisipliner Yaklaşım" kongresinde, romatoloji alanındaki güncel yaklaşımlar ve uygulamalarla birlikte, romatolojik hastalıkların farklı disiplinleri de ilgilendiren yönlerini, bu alanlarda deneyimli akademisyenlerin katkılarıyla bütüncül bir yaklaşım ile aktaracağız. Kongremizde ele alacağımız konular, İç hastalıkları, Yetişkin-Pediatrik Romatoloji uzman ve öğrencilerine, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Aile hekimliği alanlarındaki hekimlerimize hitap etmektedir.

1.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Romatolojik Hastalıklar ve Multidisipliner Yaklaşım Kongresi online olarak, 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecektir.

Saygılarımla,
Doç. Dr. Ali Taylan